al contingut a la navegació Informació de contacte

Aprovació inicial del DUPROCIM

En el Ple de l'Ajuntament celebrat en sessió extraordinària de dia 16 d'abril de 2024, es va acordar aprovar inicialment el document únic de protecció civil municipal (DUPROCIM), d'acord amb el que disposa l'article 4 del decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el contingut mínim per a l'elaboració i l'homologació dels plans de protecció civil municipals i s'estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta.

DIJOUS 25 ABRIL 2024

Podeu descarregar el DUPROCIM en el següent document:

Fitxers adjunts